Publikované:

Návštevnosť jaskýň v Košickom kraji prudko stúpla  

KOŠICE 7.12.2016

Prírodné bohatstvo patrí medzi najvýznamnejšie turistické atraktivity Slovenska. A medzi inšpiratívne nádhery, ktoré vytvorila matka príroda, bezpochyby patria naše jaskyne. Tento rok sa ich návštevnosť prvý raz po dlhšej dobe výrazne zvýšila (sprístupnené jaskyne navštívilo  605.772 osôb), čo len potvrdzuje celkový rastúci trend turizmu. Návštevnosť slovenských jaskýň za uplynulú sezónu stúpla medziročne o 18 percent, z nárastu sa tešili aj jaskyne v Košickom kraji, ktoré sú zapísané na zozname Svetového dedičstva UNESCO.

 

Slovenským skokanom roka je Domica

Najvýraznejší medziročný nárast návštevnosti v tomto roku zaznamenali jaskyniari v Domici, kde podľa údajov Správy slovenských jaskýň (SSJ) medziročne pribudlo 83% návštevníkov. Vďaka priaznivým prírodným pomerom mohli znovu sprevádzkovať podzemnú plavbu riečkou v jaskyni, ktorá je „magnetom“ Domice. Spomedzi sprístupnených jaskýň má Domica, ako jediná, otvorené aj počas celého decembra. V desaťročnom priereze to z hľadiska návštevnosti bola najvydarenejšia sezóna.

 

Rástli aj Dobšinská ľadová a Gombasecká jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa, ako tretia najnavštevovanejšia jaskyňa Slovenska, sa tešila z medziročného 15-percentného nárastu. Po roku 2007 to bol pre jednu z najvýznamnejších ľadových jaskýň sveta najvydarenejší rok. V sezóne 2016 tam zavítalo 80.313 návštevníkov.

Gombasecká jaskyňa, známa výnimočnými sintrovými brkami, zaznamenala tiež 15-percentný skok k číslu 11.350.

Jasovská jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa si udržali návštevnosť na úrovni vlaňajška, pre obe ale ide z hľadiska desaťročného porovnania o úspešnú sezónu.

 

 

Návštevnosť jednotlivých jaskýň za posledných 10 rokov (zdroj: ssj.sk)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Belianska jaskyňa

139656

146442

93618

86794

96285

96405

101957

103032

91127

123913

Brestovská jaskyňa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3041

Bystrianska jaskyňa

20979

17083

18474

18065

18008

18923

17881

22574

22961

25636

Demänovská jaskyňa slobody

168329

180592

96735

98000

104353

98594

103078

111261

109287

124731

Demänovská ľadová jaskyňa

103016

103986

62618

65250

69379

70468

72029

70769

74008

77054

Dobšinská ľadová jaskyňa

87821

76038

40618

52297

57487

58456

57764

61175

69749

80313

Domica

27326

30447

27590

26045

26422

17862

24384

20635

20527

37504

Driny

33596

30692

30291

28610

30039

33187

32687

31859

32623

37425

Gombasecká jaskyňa

15311

12947

10035

8295

8196

8256

7116

8855

9815

11350

Harmanecká jaskyňa

18564

16376

14492

14705

17927

19070

17135

17425

19759

20434

Jasovská jaskyňa

17136

14758

13274

11077

13810

14851

14982

16454

17798

17089

Ochtinská aragonitová jaskyňa

33067

29978

26591

22551

23695

22087

20375

23993

27430

28734

Važecká jaskyňa

23650

20782

16206

15589

15520

15228

14824

18164

17958

18548

 

 

_EVENT: Node SLUZBY


Mapa

Mapa -

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“