Publikované:

Košický región v lete prilákal viac turistov ako vlani  

KOŠICE, 6. november 2017 – Rastúci záujem turistov o Košický región preukázali aj štatistické ukazovatele za uplynulú letnú sezónu. Ubytovaných návštevníkov i prenocovaní medziročne pribudlo a potvrdil sa tak vlaňajší rapídny nárast počtu turistov. Ďalej rástla aj návštevnosť Slovenského raja i Spišského hradu.

 

Počet všetký ubytovaných návštevníkov Košického regiónu za letnú turistickú sezónu 2017 (jún, júl, august) medziročne stúpol o 4 percentá na 120-tisíc. Štvorpercentný rast zaznamenal Štatistický úrad SR aj v počte všetkých prenocovaní – 278-tisíc. Destinácia Košice región si tak udržala svoju atraktívnosť a potvrdila tak minuloročný prudký nárast návštevnosti, keď leto 2016 bolo oproti tomu predošlému lepšie o 45 percent. „Pod vlaňajší prudký nárast počtu návštevníkov sa podpísala súhra viacerých, aj vonkajších faktorov. Táto letná sezóna však už mala ukázať, či enormne zvýšený záujem o náš región nebol jednorazovým javom, a teda či sa dosiahnuté čísla ustália. Podarilo sa a je to zásluha všetkých aktérov v cestovnom ruchu, ktorí sa – často s vypätím všetkých kapacít – snažia o napredovanie turizmu v našom kraji. Rovnako je to pre všetkých aj impulz do ďalšieho snaženia sa o systematický rozvoj,“ konštatuje riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

 

Kosicky kraj

 

Navstevnici

 

Prenocovania

 

Počty návštevníkov pochádzajúcich z najvýznamnejších zahraničných zdrojových trhov (Česko, Maďarsko, Poľsko a Nemecko) sa udržali na približne minuloročných hodnotách. „Obrovský skok sme však zaznamenali pri izraelských návštevníkoch, ktorých záujem o náš región stúpa aj vďaka novému leteckému spojeniu Košice – Tel Aviv. Počet izraelských návštevníkov za toto leto medziročne vzrástol o viac ako 280 percent, čo má nezanedbateľný pozitívny vplyv na ekonomiku celého regiónu,“ dodala L. Vargová Jurková. Košický región podľa nej láka stále viac domácich i zahraničných turistov svetovým dedičstvom UNESCO, ale aj krásnou prírodou.

 

Ubytovacia statistika Kosickeho kraja za leto 2017

 

Národný park Slovenský raj je každoročne cieľom stoviek tisíc turistov. Správa Národného parku monitoruje počet návštevníkov na základe sčítania turistov v jeden vybraný deň v zime a po jednom dni v júli a auguste. Dlhodobo najvyššia návštevnosť je podľa riaditeľa Správy Národného parku Tomáša Dražila v lokalitách Prielom Hornádu, Suchá Belá a Dobšinská ľadová jaskyňa. „Návštevnosť národného parku od roku 2010 každoročne vzrastá. Z tohtoročného sčítania odhadujeme ročnú návštevnosť na viac ako 600-tisíc osôb, pričom rozdiel medzi letnou a zimnou návštevnosťou je priepastný aj vzhľadom na oveľa vyššiu náročnosť túry v zimnom období“ uviedol T. Dražil. Zároveň dodal, že počas sčítaní sledujú návštevnosť na 12 stanovištiach výlučne v prírodnom prostredí, teda mimo stravovacích a ubytovacích zariadení či lyžiarskych stredísk. V ďalších rokoch už navyše Správa NP Slovenský raj bude môcť výsledky sčítania turistov overovať aj s výstupmi zo sčítača v Suchej Belej, ktorý je v prevádzke od začiatku augusta.

 

Slovenský raj

 

Gotický drahokam regiónu – Spišský hrad je najnavštevovanejšou z 18 pamiatok Svetového dedičstva UNESCO, ku ktorým sa návštevník dostane z Košíc do 100 minút autom. Vlaňajšia rekordná sezóna nastavila latku vysoko, no už dnes je jasné, že sa ju, aj vďaka letnému nárastu návštevnosti, podarí prekonať. Počas letnej turistickej sezóny 2017 prišlo na Spišský hrad vyše 146-tisíc turistov, teda o takmer štyritisíc viac ako pred rokom. „Zvýšenú návštevnosť zaznamenali aj nočné prehliadky počas prázdninových sobôt, venované našim živým sochám,“ uviedla za SNM – Spišské múzeum v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková.

 

Spišský hrad

_EVENT: Node SLUZBY


Mapa

Mapa -

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“