Publikované:

Košice Región Turizmus bilancoval rok z pohľadu turizmu  

Košice Región Turizmus hodnotil rok z pohľadu turizmu

O tom, že turizmus v Košickom regióne pulzoval v roku 2017 intenzívnejšie, svedčí nielen údaj o celkovom raste návštevnosti kraja za leto na úrovni 4 percent. Stále lepším predajným artiklom sú aj TOP podujatia programu Terra Incognita, ktorých spoločná návštevnosť medziročne stúpla o 50 percent. „Vlani zavítalo na 10 TOP podujatí 47-tisíc ľudí, tento rok to bolo až 71-tisíc. Pre nás, ale aj pre organizátorov jednotlivých podujatí je to silne pozitívna a zároveň zaväzujúca informácia. Snažíme sa o to, aby TOP podujatia boli zárukou kvality a viacdňového zážitku aj s komplexnejšou turistickou ponukou danej lokality,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková, ktorá pripojila pozvánku už na prvé TOP podujatie programu TI roku 2018 – Pankuškové fašiangy na Plejsoch (27. a 28. januára 2018).

Nárast návštevnosti zaznamenali aj jednotlivé lokality a pamiatky Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jaskyne evidovali najlepšiu návštevnosť za dekádu, na Spišskom hrade bol rok 2017 z pohľadu návštevnosti rekordný (212-tisíc návštevníkov). Práve Svetové dedičstvo UNESCO zaujalo pevné miesto v manažmente a marketingu destinácie. Košice Región Turizmus totiž práve v končiacom sa roku prišiel so zjednocujúcou značkou destinácie: UNESCO NA DOSAH. Tá odkazuje na raritnú dostupnosť až 18 UNESCO pamiatok z Košíc a v presýtenom konkurenčnom prostredí je mimoriadne dôležitým prvkom dobrej identifikácie.

S témou UNESCO NA DOSAH súvisel aj koncepčný rozvoj tzv. menších návštevníckych území cez nové nástroje finančnej podpory. „Základom rozvoja návštevníckeho územia je synergia jednotlivých bodov či zariadení cez tému UNESCO. Napríklad kostol v Ruskej Bystrej potreboval kvalitnejšie sprievodcovské služby, ktoré sa nám v spolupráci s obcou podarilo zabezpečiť a okamžite stúpla návštevnosť. Prehliadka chrámu však trvá niekoľko minút, preto je potrebné zamerať sa na aktivity v širšom území tak, aby tam návštevník ostal dlhšie. Okrem podpory Gitarového múzea v Sobranciach, jednotlivých podujatí na Zemplíne alebo komentovaných prehliadok Špacirki po okoľici sme prišli aj s vlastnou podpornou aktivitou – Pieskovým kráľovstvom.“ Pieskové kráľovstvo na Šírave bolo unikátne tým, že šlo o celosezónny letný produkt, ktorý priťahoval záujem o túto lokalitu podobne ako v zime ľadový dóm na Hrebienku.

S témou UNESCO NA DOSAH súvisel aj ďalší pilotný projekt, ktorý v praxi ukázal svoju životaschopnosť: Vlakom za UNESCOM. Sedem výletov nostalgickým Vlakom za UNESCOM nebolo len o dopravení návštevníkov k pamiatkam. „Išlo o komplexnejšiu ponuku, pretože okrem pamiatky UNESCO sme vždy ponúkli aj niekoľko bodov v okolí. Takéto je naše poňatie značky UNESCO NA DOSAH – nevyťahovať na výslnie iba konkrétnu pamiatku Svetového dedičstva UNESCO, ale využiť jej silu a pritiahnuť pozornosť aj na jej okolie. Vlaky boli vždy vypredané asi týždeň dopredu, čo svedčí o vysokom záujme návštevníkov, a práve preto sme pre nich pripravili novinky aj na rok 2018,“ konštatovala riaditeľka.

Rok 2018 prinesie ďalšie veľké výzvy

UNESCO NA DOSAH bude značkou Košického regiónu aj pre rok 2018, keďže podľa L. Vargovej Jurkovej preukazuje, že je to konkurencieschopná téma zjednocujúca celý Košický región. „UNESCO NA DOSAH bude tiež hlavným motívom stánku Košice región na blížiacom sa veľtrhu ITF Slovakiatour 2018. Jeho základnou filozofiou je sieťovanie aktérov cestovného ruchu a digitálny turizmus, teda veci, ktoré považujeme za základné piliere úspechu v destinačnom manažmente ruchu,“ doplnila riaditeľka Košice Región Turizmus a načrtla aj konkrétnejší zoznam aktivít pre budúci rok: „Plánujeme pokračovať v koncepčnom budovaní návštevníckych území, v spolupráci s obcami Ruská Bystrá a Beňatina chystáme vyhliadkový chodník na travertín a oslavu 10. výročia zápisu Chrámu Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša na Zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Dôjde ale aj k významným investičným impulzom, očakávame naštartovanie procesu rekonštrukcie lanovky na Geravy a realizáciu Promenády na brehu Zemplínskej šíravy, zameriame sa tiež na posilnenie dopravnej dostupnosti v Slovenskom raji. Pracujeme na ďalšom rozšírení ponuky výletov, ale aj na propagácii kraja v zahraničí,“ ukončila výpočet L. Vargová Jurková.

_EVENT: Node SLUZBY


Prílohy - tento príspevok má priložené dokumenty

Prílohy

kosice_region_turizmus_bilancoval_rok.pdf
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
574.9 KB
Jazyk prílohy:

Mapa

Mapa -

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“