Vlakom za UNESCOM #6: Do Domice vlakom a retrobusom  

Sériu nostalgických jázd za pamiatkami Svetového dedičstva UNESCO v destinácii Košice región ukončíme v piatok 17. novembra. Vydáme sa v ústrety jaskyni, ktorá sezónu nekončí koncom októbra, ale až na Silvestra. Domica zaujme bohatou krasovou výzdobou, vysokým počtom zaznamenaných druhov netopierov, ale aj archeologickými nálezmi starými tisícky rokov. Jazda k Domici je skombinovaná aj s retrobusom a znova ponúkne námety na celodenné výlety v okolí. Oplatí sa vidieť zrúcaninu hradu v Plešivci, ktorý vyhorel v 16. storočí počas tureckej invázie. Ak budete mať záujem, retrobus vás odvezie do Rožňavy na krátku prehliadku centra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

Tí návštevníci, ktorí pocestujú vlakom, na železničnej stanici Plešivec prestúpia z vlaku do retro-busu, ktorý ich odvezie až priamo pred vstup jaskyne Domica. Vstupy budú časovo odstupňované v závislosti od ďalších turistických aktivít a rozdelené podľa záujmu o plavbu podzemnou riekou (v prípade, že hydrologické podmienky v jaskyni plavbu umožňujú).

 

Po návšteve jaskyne si prejdeme nenáročným a krátkym náučným chodníkom, ktorý nás prostredníctvom infopanelov oboznámi s miestnymi charakteristikami.

 

Po prehliadke sa autobusom odvezieme do Plešivca a pozrieme si pamiatky na čele s reformovaným kostolom sv. Juraja z 13. storočia. Po prehliadke Plešivca je možné zastaviť sa autobusom v malebnej obci Vidová s tunajším reformovaným kostolíkom, ktorý je zaujímavý dreveným maľovaným kazetovým stropom a tromi vzácnymi zvonmi. 

Odporúčanie - zoberte si so sebou: 

  • dostatok tekutín i pochutín *možnosti občerstvenia sú značne obmedzené! 
  • mapové podklady v prípade turistických aktivít  

 

Turistické ciele so sprievodcom

Jaskyňa Domica
Je skutočnou pýchou Gemera a ako jedna z mála ponúka vo svojich útrobách okrem klasickej prehliadky aj turisticky veľmi obľúbenú plavbu po riečke Styx. Domica je charakteristická priestrannými dómami a bohatou kvapľovou výzdobou. Jej jaskynný systém má celkovú dĺžku 25 km, lenže jej väčšina leží na maďarskom území oblasti Aggtelek. Jej slovenskú časť tvorí sprístupnených 1 180 metrov. Plaviť sa môžete po 150 m úseku. Kaskádové jazierka nazývané tiež Rímske Kúpele, nájdete v centrálnom, 20 m vysokom Majkovom dóme. Jaskyňa vyniká aj cibuľovitými stalaktitmi, pagodovými stalagmitmi a vzácnymi archeologickými nálezmi. Hniezdi tu 16 druhov netopierov.

Prehliadkové trasy: krátky okruh 45 min, 780 m / okruh s plavbou - 60 min, 930 m

Vstupy: o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod.

Vstupné: Krátky okruh: Dospelí 6 €, deti a ZŤP 3 €, študenti a dôchodcovia 5 € Okruh s plavbou: Dospelí 8 €, deti a ZŤP 4 €, študenti a dôchodcovia 7 €. 

Náučný chodník Domica
Nenáročná a krátka túra oboznámi návštevníka, prostredníctvom 5 informačných panelov, s charakteristikami Slovenského krasu, samotnej jaskyne Domica, tunajšej fauny a flóry, geomorfológie a poľnohospodárstva. Chodník vedie prírodnou rezerváciou Domické škrapy, ktoré patria spolu s krasovými jamami, priepasťami a jaskyňami k najväčším zaujímavostiam blízkeho okolia.

Plešivec - reformovaný kostol sv. Juraja
Pochádza z 13. storočia. Má zachovalé fragmenty fresiek a hodnotný interiér. K jeho severnej strane bola v 16. storočí pristavená kaplnka, v ktorej môžeme ešte aj dnes obdivovať zachovalý gotický portál a kamenné okná. V 18. storočí bol kostolík doplnený o zvonicu, ktorá bola mestskou bránou a súčasťou opevnenia kedysi stredovekého mestečka.

Zrúcaniny hradu Plešivec
Nachádzajú sa neďaleko kostola. Hrad postavili v roku 1320, nezvyčajne na močaristom brehu rieky Slaná. Bol teda vodným hradom a slúžil na vyberanie mýta za prechod riekou. Počas tureckej invázie v 16. storočí vyhorel. Do dnešného dňa sa zachovalo len hradné nárožie.

 

Turistické ciele bez sprievodcu

Kečovské škrapy
Domica – (40 min) Kečovo – (10 min) Kečovské škrapy - a späť (50 min) Domica Po červenej značke severne smerom sa môžete vydať na ľahkú trasu za najkrajšími škrapovými poliami Slovenského krasu, ktoré sú známe množstvom vzácnych a chránených druhov živočíchov a rastlín. Ležia na južnom cípe Silickej planiny nad obcou Kečovo.  

 

 

 

V Domici natáčali v roku 1982 legendárnu rozprávku Soľ nad zlato.

 

 

 

 

 

 

_EVENT: Node SLUZBY


Kontaktné informácie

Image Attachments - this post has attached images

Obrázkové prílohy

domica-vlakomzaunescom-page-001.jpg
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
524.85 KB

Mapa

Mapa - Domica

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“