Published:

Prvá SMART ZOO na Slovensku v Košiciach  

Zoologická záhrada ako centrum biodiverzity je povinná návštevníkov aj vzdelávať. Informačné tabuľky o zvieratách sú základné informačno-vzdelávacie prvky. V košickej ZOO boli s podporou Košice Región Turizmus doplnené o QR kódy. Rešpektujúc dobu moderných technológií sa rozhodli zvýšiť návštevnícky komfort tým, že tieto informácie premietli do digitálnej podoby. Vychádzajúc z predpokladu, že smartfón ako súčasť života dnešného človeka disponuje voľne dostupnými aplikáciami, vrátane čítačky QR kódov. Vďaka tomu sa návštevníci ZOO vedia okamžite a pohodlne dostať k informáciám. V rozľahlom areáli sa QR kódy stali zdrojom informácií nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Pri zavádzaní tejto novej služby ZOO Košice zohľadnila stále rastúci počet zahraničných návštevníkov.

Prvá SMART ZOO na Slovensku zvýši atraktivitu Zoologickej záhrady Košice ako jedného z najvyhľadávanejších turistických cieľov v Košiciach. Rozšíri ponuku služieb cestovného ruchu o nový inovatívny prvok ako prvá v republike. Vytvorila tým predpoklad zvýšenia návštevnosti ZOO turistami nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

_EVENT: Node SLUZBY


Attachments - this post has attached documents

Prílohy

paovca_hrivnata.pdf
Attached document:
Attachement size:
3.29 MB
Language of attachment:
tamarin_pinci.pdf
Attached document:
Attachement size:
3.12 MB
Language of attachment:
macka_diva.pdf
Attached document:
Attachement size:
3.02 MB
Language of attachment:
byvol_vodny.pdf
Attached document:
Attachement size:
2.95 MB
Language of attachment:
bylbyl_bradaty.pdf
Attached document:
Attachement size:
2.96 MB
Language of attachment:
antilopa_losia.pdf
Attached document:
Attachement size:
2.97 MB
Language of attachment:

Map

Map - Košice

Did you know what?

The National Park Slovak Krast, with an area of over 36 000 ten-hectares, is one of the biggest karst areas in Central Europe.

The Zádielská Valley belongs to the gems of Slovak rock-climbing? The climbing of the specified rock massives is permitted from 1st August until the 1st of March.

The statue of the marathon runner is the only one in the world. There isn’t an artistic sculpture depicting a marathon runner anywhere else in the world, additionally, a part of this piece of art is documentation of all the marathon winners, who’ve conquered the running track in Košice.

There’s an exceptionally rare epitaph written by the field marshal F. Renaud from 1740 in the Fransiscan Seminary Church, made by G. R. Donner, the exclusive sculptor of Vienna.

The Premonstratesian monastery contains unique symbology? It has 4 entrances, just like the number of seasons, 12 chimneys just like the number of months in a year and 365 windows just like the number of days in a year.

The point situated the lowest in Slovakia is in Dolný Zemplín- the village and municipality Klin nad Bodrogom (94, 3 m above seal level), as well as the lowest situated town in Slovakia - Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

Sobrance is the most eastern town in Slovakia.

More than 210 types of birds live in the protected landscape area Latorica.

The reservation Tajba is a unique place where one can find the rare European Pond Tutle.

Morské oko (‘The Eye of the Sea’) is the biggest enclosed volcanic lake in Slovakia.

Vineyard and winemaking district Tokaj is one of the five in the world, where one can grow grapes for the production of naturally sweet wines.

The museum of guitars in Sobranovce is one of a kind in Europe and the second of its kind in the world.

Zemplínska Šírava has the biggest water area in the region and the second biggest in Slovakia.

Ochtinská Aragonite Cave is the only one of its kind in Europe and there are only two other ones like it in the world.

The Silická Ice Cave is a popular hide-out for bats during the winter, on rare occasion, even the rare Natterer's bat (Myotis nattereri).

A prominent writer of romances, Mór Jókai, who was looking for some jewel pieces for his new novel ‘Levočská biela pani‘ visited the castle Krásna Hôrka in the year 1883? His creation was published in many editions and has been translated into many languages.

The precious frescos were only discovered in the church in Štítnik at the beginning of the 20th century.

The building of the church tower in the Barroque Evangelical Church in Betliar lasted just 2.5 months.

The building work on the church of the Reformed Chruch in Hrhov began on the basis of a collection of gold coins from the locals which came to 789 gold coins in total.

The characteristic ‘Šošovkovité‘ (Slovak for ‘in the shape of a lens‘) Square in Spišská Nová Ves is the longest of its kind in Europe.

The tourist season never ends in Slovak Paradise and tourists can carry on exploring it during the winter months.

That the municipality of Smižany, situated in Slovak Paradise, is the biggest municipality in Slovakia.

Kláštorisko had become a hiding place under the incursion of Tartars on the Spiš territory and has frequently acted as a refuge for local inhabitants.

The characteristic style of the Spiš Jerusalem is also emphasized by the planting of the black pine which resembles cedar from the Middle East.

In the year 2000 the likeness of the bridge went as far as being immortalised on a postal stamp.

The town placed lowest in Slovakia: Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

The lowest point in Slovakia: Klin nad Bodrogom (94,3 m above sea level).

The first coat-of- arms for a city in Europe: Košice.

The biggest church in Slovakia: St. Elisabeth Cathedral in Košice.

The biggest castle complex in Central Europe: Spiš Castle (4,1 ten-hectares).

The biggest ice cave in Slovakia: Dobšinská Ice Cave (11 200 m3).

The only cold geyser on the European continent: Herľany.

The oldest marathon in Europe and the second oldest in the world: The International Marathon of Peace (Košice, 1924).

The largest karstic area in Central Europe: The Slovak Karst (440km²).

One of the three accessible aragonite caves in the world: Ochtinská Aragonite Cave.

The biggest botanical garden in Slovakia in terms of the size of its area: Košice (30 ten-hectares, more than 4000 plant species are being grown here).

The tallest church tower in Slovakia: the church Nanebovzatia Panny Márie in Spišská Nová Ves (87m).

The second biggest water area in Slovakia: Zemplínska Šírava (area 33 km², the maximum length 11km, maxiumum breadth 3.5km, the average depth 9.5m and the maximum depth being 14m).

Endemic (a plant which doesn’t grow anywhere else in the world): Onosma tornensis (Turniansky Castle).

Košice’s golden treasure, containing 920 gold coins from the 15th-17th century, belongs to the oldest bulk discoveries in the world.

The largest zoo in Central Europe and in Slovakia in terms of the size of its area : ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“