Published:

Košice Región Turizmus bilancoval rok z pohľadu turizmu  

Košice Región Turizmus hodnotil rok z pohľadu turizmu

O tom, že turizmus v Košickom regióne pulzoval v roku 2017 intenzívnejšie, svedčí nielen údaj o celkovom raste návštevnosti kraja za leto na úrovni 4 percent. Stále lepším predajným artiklom sú aj TOP podujatia programu Terra Incognita, ktorých spoločná návštevnosť medziročne stúpla o 50 percent. „Vlani zavítalo na 10 TOP podujatí 47-tisíc ľudí, tento rok to bolo až 71-tisíc. Pre nás, ale aj pre organizátorov jednotlivých podujatí je to silne pozitívna a zároveň zaväzujúca informácia. Snažíme sa o to, aby TOP podujatia boli zárukou kvality a viacdňového zážitku aj s komplexnejšou turistickou ponukou danej lokality,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková, ktorá pripojila pozvánku už na prvé TOP podujatie programu TI roku 2018 – Pankuškové fašiangy na Plejsoch (27. a 28. januára 2018).

Nárast návštevnosti zaznamenali aj jednotlivé lokality a pamiatky Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jaskyne evidovali najlepšiu návštevnosť za dekádu, na Spišskom hrade bol rok 2017 z pohľadu návštevnosti rekordný (212-tisíc návštevníkov). Práve Svetové dedičstvo UNESCO zaujalo pevné miesto v manažmente a marketingu destinácie. Košice Región Turizmus totiž práve v končiacom sa roku prišiel so zjednocujúcou značkou destinácie: UNESCO NA DOSAH. Tá odkazuje na raritnú dostupnosť až 18 UNESCO pamiatok z Košíc a v presýtenom konkurenčnom prostredí je mimoriadne dôležitým prvkom dobrej identifikácie.

S témou UNESCO NA DOSAH súvisel aj koncepčný rozvoj tzv. menších návštevníckych území cez nové nástroje finančnej podpory. „Základom rozvoja návštevníckeho územia je synergia jednotlivých bodov či zariadení cez tému UNESCO. Napríklad kostol v Ruskej Bystrej potreboval kvalitnejšie sprievodcovské služby, ktoré sa nám v spolupráci s obcou podarilo zabezpečiť a okamžite stúpla návštevnosť. Prehliadka chrámu však trvá niekoľko minút, preto je potrebné zamerať sa na aktivity v širšom území tak, aby tam návštevník ostal dlhšie. Okrem podpory Gitarového múzea v Sobranciach, jednotlivých podujatí na Zemplíne alebo komentovaných prehliadok Špacirki po okoľici sme prišli aj s vlastnou podpornou aktivitou – Pieskovým kráľovstvom.“ Pieskové kráľovstvo na Šírave bolo unikátne tým, že šlo o celosezónny letný produkt, ktorý priťahoval záujem o túto lokalitu podobne ako v zime ľadový dóm na Hrebienku.

S témou UNESCO NA DOSAH súvisel aj ďalší pilotný projekt, ktorý v praxi ukázal svoju životaschopnosť: Vlakom za UNESCOM. Sedem výletov nostalgickým Vlakom za UNESCOM nebolo len o dopravení návštevníkov k pamiatkam. „Išlo o komplexnejšiu ponuku, pretože okrem pamiatky UNESCO sme vždy ponúkli aj niekoľko bodov v okolí. Takéto je naše poňatie značky UNESCO NA DOSAH – nevyťahovať na výslnie iba konkrétnu pamiatku Svetového dedičstva UNESCO, ale využiť jej silu a pritiahnuť pozornosť aj na jej okolie. Vlaky boli vždy vypredané asi týždeň dopredu, čo svedčí o vysokom záujme návštevníkov, a práve preto sme pre nich pripravili novinky aj na rok 2018,“ konštatovala riaditeľka.

Rok 2018 prinesie ďalšie veľké výzvy

UNESCO NA DOSAH bude značkou Košického regiónu aj pre rok 2018, keďže podľa L. Vargovej Jurkovej preukazuje, že je to konkurencieschopná téma zjednocujúca celý Košický región. „UNESCO NA DOSAH bude tiež hlavným motívom stánku Košice región na blížiacom sa veľtrhu ITF Slovakiatour 2018. Jeho základnou filozofiou je sieťovanie aktérov cestovného ruchu a digitálny turizmus, teda veci, ktoré považujeme za základné piliere úspechu v destinačnom manažmente ruchu,“ doplnila riaditeľka Košice Región Turizmus a načrtla aj konkrétnejší zoznam aktivít pre budúci rok: „Plánujeme pokračovať v koncepčnom budovaní návštevníckych území, v spolupráci s obcami Ruská Bystrá a Beňatina chystáme vyhliadkový chodník na travertín a oslavu 10. výročia zápisu Chrámu Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša na Zoznam Svetového dedičstva UNESCO. Dôjde ale aj k významným investičným impulzom, očakávame naštartovanie procesu rekonštrukcie lanovky na Geravy a realizáciu Promenády na brehu Zemplínskej šíravy, zameriame sa tiež na posilnenie dopravnej dostupnosti v Slovenskom raji. Pracujeme na ďalšom rozšírení ponuky výletov, ale aj na propagácii kraja v zahraničí,“ ukončila výpočet L. Vargová Jurková.

_EVENT: Node SLUZBY


Attachments - this post has attached documents

Prílohy

kosice_region_turizmus_bilancoval_rok.pdf
Attached document:
Attachement size:
574.9 KB
Language of attachment:

Map

Map -

Did you know what?

The National Park Slovak Krast, with an area of over 36 000 ten-hectares, is one of the biggest karst areas in Central Europe.

The Zádielská Valley belongs to the gems of Slovak rock-climbing? The climbing of the specified rock massives is permitted from 1st August until the 1st of March.

The statue of the marathon runner is the only one in the world. There isn’t an artistic sculpture depicting a marathon runner anywhere else in the world, additionally, a part of this piece of art is documentation of all the marathon winners, who’ve conquered the running track in Košice.

There’s an exceptionally rare epitaph written by the field marshal F. Renaud from 1740 in the Fransiscan Seminary Church, made by G. R. Donner, the exclusive sculptor of Vienna.

The Premonstratesian monastery contains unique symbology? It has 4 entrances, just like the number of seasons, 12 chimneys just like the number of months in a year and 365 windows just like the number of days in a year.

The point situated the lowest in Slovakia is in Dolný Zemplín- the village and municipality Klin nad Bodrogom (94, 3 m above seal level), as well as the lowest situated town in Slovakia - Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

Sobrance is the most eastern town in Slovakia.

More than 210 types of birds live in the protected landscape area Latorica.

The reservation Tajba is a unique place where one can find the rare European Pond Tutle.

Morské oko (‘The Eye of the Sea’) is the biggest enclosed volcanic lake in Slovakia.

Vineyard and winemaking district Tokaj is one of the five in the world, where one can grow grapes for the production of naturally sweet wines.

The museum of guitars in Sobranovce is one of a kind in Europe and the second of its kind in the world.

Zemplínska Šírava has the biggest water area in the region and the second biggest in Slovakia.

Ochtinská Aragonite Cave is the only one of its kind in Europe and there are only two other ones like it in the world.

The Silická Ice Cave is a popular hide-out for bats during the winter, on rare occasion, even the rare Natterer's bat (Myotis nattereri).

A prominent writer of romances, Mór Jókai, who was looking for some jewel pieces for his new novel ‘Levočská biela pani‘ visited the castle Krásna Hôrka in the year 1883? His creation was published in many editions and has been translated into many languages.

The precious frescos were only discovered in the church in Štítnik at the beginning of the 20th century.

The building of the church tower in the Barroque Evangelical Church in Betliar lasted just 2.5 months.

The building work on the church of the Reformed Chruch in Hrhov began on the basis of a collection of gold coins from the locals which came to 789 gold coins in total.

The characteristic ‘Šošovkovité‘ (Slovak for ‘in the shape of a lens‘) Square in Spišská Nová Ves is the longest of its kind in Europe.

The tourist season never ends in Slovak Paradise and tourists can carry on exploring it during the winter months.

That the municipality of Smižany, situated in Slovak Paradise, is the biggest municipality in Slovakia.

Kláštorisko had become a hiding place under the incursion of Tartars on the Spiš territory and has frequently acted as a refuge for local inhabitants.

The characteristic style of the Spiš Jerusalem is also emphasized by the planting of the black pine which resembles cedar from the Middle East.

In the year 2000 the likeness of the bridge went as far as being immortalised on a postal stamp.

The town placed lowest in Slovakia: Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

The lowest point in Slovakia: Klin nad Bodrogom (94,3 m above sea level).

The first coat-of- arms for a city in Europe: Košice.

The biggest church in Slovakia: St. Elisabeth Cathedral in Košice.

The biggest castle complex in Central Europe: Spiš Castle (4,1 ten-hectares).

The biggest ice cave in Slovakia: Dobšinská Ice Cave (11 200 m3).

The only cold geyser on the European continent: Herľany.

The oldest marathon in Europe and the second oldest in the world: The International Marathon of Peace (Košice, 1924).

The largest karstic area in Central Europe: The Slovak Karst (440km²).

One of the three accessible aragonite caves in the world: Ochtinská Aragonite Cave.

The biggest botanical garden in Slovakia in terms of the size of its area: Košice (30 ten-hectares, more than 4000 plant species are being grown here).

The tallest church tower in Slovakia: the church Nanebovzatia Panny Márie in Spišská Nová Ves (87m).

The second biggest water area in Slovakia: Zemplínska Šírava (area 33 km², the maximum length 11km, maxiumum breadth 3.5km, the average depth 9.5m and the maximum depth being 14m).

Endemic (a plant which doesn’t grow anywhere else in the world): Onosma tornensis (Turniansky Castle).

Košice’s golden treasure, containing 920 gold coins from the 15th-17th century, belongs to the oldest bulk discoveries in the world.

The largest zoo in Central Europe and in Slovakia in terms of the size of its area : ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“