Publikované:

UNESCO MÁME NA DOSAH  

SPIŠSKÝ HRAD, 2. apríl 2017

Návštevník regiónu sa môže z Košíc dostať autom do 100 minút až k 18 pamiatkam a lokalitám Svetového dedičstva UNESCO. Práve dobrá dostupnosť veľkého počtu UNESCO-pamiatok je zjednocujúcim prvkom, ktorý je najlepšou spoločnou charakteristikou celého regiónu, napriek veľkej rôznorodosti jeho jednotlivých častí. Organizácia Košice Región Turizmus preto uchopila tému „UNESCO NA DOSAH“ ako trvalý identifikátor destinácie, ktorý má v konkurenčnom prostredí vysoký potenciál pritiahnuť pozornosť turistov cez rastúce povedomie o značke.
 
Košice Región Turizmus chce vyťažiť z rastúceho záujmu návštevníkov a ďalej ho rozvíjať. Čerstvé štatistiky za minulý rok naznačujú, že Košice región dosiahol najvyšší rast spomedzi ôsmich slovenských krajov (viď. príloha).

V porovnaní s rokom 2016 pribudlo v destinácii Košice región 27% domácich a 38% zahraničných návštevníkov, v oboch kategóriách pritom ide o suverénne najvyšší nárast na Slovensku. Najvyššie sa Košice región v pomyselnom rebríčku krajov dostal aj v celkovom počte prenocovaní, ktoré narástlo celkovo o 21%. Rastúca návštevnosť prospieva cestovnému ruchu, a teda aj rozvoju ekonomiky kraja: „Iba tržby za ubytovanie medziročne stúpli o viac ako dva a pol milióna eur, čo je 16-percentný nárast. Z rastu návštevnosti a prenocovaní, pochopiteľne, profitovali aj lokálni podnikatelia a poskytovatelia služieb, ide teda o potrebný impulz pre náš región.

Nadväzujúc na tieto výsledky prichádza Košice Región Turizmus s moderným prístupom v destinačnom manažmente, ktorý využíva výraznú črtu kraja na jeho propagáciu – 18 pamiatok Svetového dedičstva UNESCO do 100 minút z Košíc. Okrem inovatívneho marketingu sú ale potrebné aj ďalšie aktivity, slúžiace na rozvoj pamiatok, resp. lokalít, v ktorých sa nachádzajú. Košice Región Turizmus preto v tomto roku prišiel s novým finančným mechanizmom podpory – TOP lokality. Mechanizmus spadá pod program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. „Medzi pamiatkami UNESCO sú aj také, ktoré okrem propagácie potrebujú tiež istý rozvojový impulz. Preto sa, s podporou krajskej samosprávy a v spolupráci s aktérmi cestovného ruchu, snažíme o zlepšenie najmä turistickej infraštruktúry, ktorá je pre viaceré z týchto miest kľúčová.

Viac informácii nájdete v priloženej tlačovej správe.

_EVENT: Node SLUZBY


Prílohy - tento príspevok má priložené dokumenty

Prílohy

tlacova-sprava_unesco_na_dosah_final.pdf
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
116.57 KB
Jazyk prílohy:
tb_spissky_hrad2046-sk-en_us-c.docx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
20.82 KB
Jazyk prílohy:

Mapa

Mapa -

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“