Publikované:

NOVÁ GRANTOVÁ VÝZVA NA ROK 2017  

Ide o kvalitu a originálnosť

 

Košice Región Turizmus aj v tomto roku vyhlásil výzvu svojho Grantového programu podpory tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu. Výzva je určená členom oblastných organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji.

Rozvoj zážitkovej turistiky

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu. Podporené budú predovšetkým projekty, ktoré prinesú jedinečný zážitok namiesto tradičných produktov a služieb, projekty, ktoré ponúknu emočný zážitkový a originálny produkt, aký návštevník nájde len u nás. 

Dve oblasti podpory

Zámerom grantového programu je podpora rozvoja infraštruktúry produktov cestovného ruchu na území Košického kraja, ktorá pomôže zlepšiť zážitok návštevníkov. Podpora je sústredená na dve oblasti: Po prvé na rozvoj a vylepšenie už existujúcej ponuky a produktov cestovného ruchu, s cieľom generovať viac návštevníkov, a po druhé na vytvorenie úplne novej ponuky a produktov s vysokým potenciálom pre rozvoj daného územia. 

Dvojkolová výzva

Zmenou oproti predchádzajúcim rokom je, že  v roku 2017 je výzva administrovaná v dvoch kolách. V prvom kole stačí mailom predložiť projektový zámer a až po jeho odsúhlasení, bude žiadateľ o grant vyzvaný na dopracovanie projektu a kompletnej žiadosti o finančnú podporu. Uzávierka na predkladanie projektových zámerov je 23. marca 2017. Finančná podpora na projekt bude aj v tomto roku pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ o podporu. Výška minimálneho príspevku na jeden projekt sa ale oproti minulému roku zvýšila a je teda od 5 000 EUR do 20 000 EUR. Vyššia je aj celková alokovaná suma na výzvu, je to 50 000 EUR. 

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať si príručku pre žiadateľa (viď. príloha) o poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu krajskej organizácie Košice Región Turizmus, ktorú spolu s ostatnými dokumentami nájdete v prílohe. 

Košice Región Turizmus je vyhlasovateľom a zároveň aj sprostredkovateľským orgánom grantového programu. Košický samosprávny kraj schválil založenie krajskej organizácie cestovného ruchu a svoje členstvo v nej na svojom zasadnutí zastupiteľstva dňa 25. júna 2012 Uznesením č. 439/2012. Organizácia má v zmysle zákona presne definované práva a povinnosti. 

_EVENT: Node SLUZBY


Prílohy - tento príspevok má priložené dokumenty

Prílohy

grantovy_program_krt_2017.doc
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
418.5 KB
Jazyk prílohy:
ts_granty_-2017.doc
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
30.5 KB
Jazyk prílohy:
7._prirucka_pre_ziadatela_kocr_produkty_2017_-s.docx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
119.27 KB
Jazyk prílohy:
priloha_2a._ziadost_o_podporu_produkty_cr_-_1.kolo-ok_ver.6.docx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
320.67 KB
Jazyk prílohy:
priloha_2b._ziadost_o_podporu_produkty_cr_-_2.kolo-ok_ver.6.docx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
321.47 KB
Jazyk prílohy:
priloha_3_-_rozpocet_produkty_cr_2017.xlsx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
23.85 KB
Jazyk prílohy:
priloha_4a_4b._hodnotiaci_formular_-_produkty_cr_-_ok_ver.6.xlsx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
38.1 KB
Jazyk prílohy:
priloha_5_-_cestne_vyhlasenie_ziadatela.docx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
26.6 KB
Jazyk prílohy:
priloha_6_-_prehlasenie_o_spolufinancovani_projektu.docx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
25.07 KB
Jazyk prílohy:
priloha_7_-_cestne_vyhlasenie_-_ine_dotacne_vyzvy.docx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
25.08 KB
Jazyk prílohy:
priloha_9_-_prehlasenie_o_partnerstve.docx
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
27.17 KB
Jazyk prílohy:
priloha_8_manual-publicity-2017.pdf
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
67.34 KB
Jazyk prílohy:
logo-sk-turizmus.zip
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
1.77 MB
Jazyk prílohy:
logomanual-kosiceregion.pdf
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
2.22 MB
Jazyk prílohy:

Mapa

Mapa -

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“